หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาจีน ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
หลักสูตร ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
หลักสูตร วิทยาศาตร์พลังสิบ ปีพุทธศักราช 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1000.61 KB