ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180039
รหัส Smis 8 หลัก :
  73010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  180039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลนครปฐม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Nakhonpathom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน - 99 ถนนเทศา
ตำบล :
  พระปฐมเจดีย์
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-256256
โทรสาร :
  034-250004
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
  
Facebook :
  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครนครปฐม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  5.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  0.4 กม.