คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการขอใบแทนเอกสารทางการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.92 KB
Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการย้ายเข้า   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.75 KB
Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการย้ายออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.5 KB
Adobe Acrobat Document ขั้นตอนการขอใบรับรองเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.73 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือนิเทศภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB