หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document อธิบายวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูสายผู้สอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.34 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน วิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมิน ครู และบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.41 KB