ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
ขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ฝึกการสังเกต รู้จัดคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2565,10:53   อ่าน 83 ครั้ง