ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับปิดชอบต่อตนเองและสังคม
และขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,10:02   อ่าน 84 ครั้ง