ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันตรุษจีน ประจำปี 2566
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ สนามโดมโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และวัฒนธรรมของชาวจีน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกและแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2566,10:28   อ่าน 93 ครั้ง