ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม รับสมัครช่างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม รับสมัครแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากได้เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ที่จับฉลากได้เข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ จับฉลาก เข้าเรียน หลักสูตรภาคปกติ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ จับฉลาก เข้าเรียน หลักสูตรภาคปกติ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ขวบ) หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักสูตร EP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักสูตร EP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ใจธรรมะ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 65