ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยศยา กนกธัชปารมี
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :ravisaya@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :