ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสันธณี โชติช่วง
ครู
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสันธณี โชติช่วง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายภัทร เจริญกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเจริญขวัญ คำกาหลง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฐิติณัฐเบญญา แห้วเพ็ชร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายพสภัค มายืนยง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววาสนา สิริอำนวย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวัชรพล คงหมวก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายขจรศักดิ์ วันเย็น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางไอริณ ปิ่นตบแต่ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาววรรษิดา กี่หมื่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายวรยศ เฉลิมธำรงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายธนภัทร กิจหว่าง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวธีร์วรา ปลาตะเพียนทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8