[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
��������������������������������������������� 3
Click ดูประวัติ
นางสาวสังวร บุญมา
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น
Click ดูประวัติ
นางสาวพจนา ศุโภทยาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น อ.3/2
Click ดูประวัติ
นางสาววนาลี นวลศรี
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น อ.3/1
Click ดูประวัติ
นางวิชุตา ภควัฒนะ
ครู
ประจำชั้น อ.3/3
Click ดูประวัติ
นางสาวศิวาพร นุ่นส่ง
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้นร่วม อ.3/3
Click ดูประวัติ
นางอรนุช สิงห์ทองหอม
ครู
ประจำชั้น อ.3/6
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนา โรจน์อรุณ
ครู
ประจำชั้น อ.3/4
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวัน ตันบุญเจริญ
ครู
ประจำชั้น อ.3/7
Click ดูประวัติ
นางสาวทิพวิมล เฮงรวมญาติ
ครูชำนาญการ
ประจำชั้น อ.3/9(EP)
Click ดูประวัติ
นางสาวชนาพร พันพฤกษ์โอชา
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น อ.3/12 (EP)
Click ดูประวัติ
นางสังวร บุญมา
ครู ชำนาญการ
ประจำชั้น อ.3/10 (EP)
Click ดูประวัติ
นางพิมลพรรณ วัชรอำมาตย์
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น อ.3/11 (EP)
Click ดูประวัติ
นายภัทรกฤต แก้วเลาขวัญ
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ(พละ)
Click ดูประวัติ
นางสาวขนิษฐา พุ่มพยอม
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษนาฏศิลป์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
15 : ฝ่ายบริหาร
16 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1
17 : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
19 : ชั้นอนุบาลปีที่ 3
20 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
23 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
24 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
25 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 : Foreign Teacher