[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
��������������������������������������������������������� 2
Click ดูประวัติ
นางสาวกันตินันท์ สิริเลิศสุนทร
ครู
ประจำชั้น ป.2/4 (หัวหน้าสาย)
Click ดูประวัติ
นางสาวกานต์พิชชา ชื่นบาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวสมศรี จันทร์รุ่งมณีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.2/3
Click ดูประวัติ
นางระพีพรรณ ทัศนบริสุทธิ์
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวคณิตา ปุริธรรมเม
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.2/5
Click ดูประวัติ
นางสาวจริยา ทิพเจริญ
ครู
ประจำชั้น ป.2/6(GS)
Click ดูประวัติ
นางอุไรวรรณ เส็งสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.2/7 (GS)
Click ดูประวัติ
นางจินดา อัจฉริยวนิช
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้น ป.2/10 (EP)
Click ดูประวัติ
นางยุพาพร ปะนันโต
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.2/9(EP)
Click ดูประวัติ
นางสาวปาริฉัตร สุริยะฉาย
ครู
ประจำชั้น ป.2/8 (EP)
Click ดูประวัติ
นางสาวอมรรัตน์ เจริญพันธ์
ครู
ประจำชั้นร่วม ป.2/2 ครูพิเศษ(วิทยาศาสตร์)
Click ดูประวัติ
นายสถาพร บัวรัตน์
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้นร่วม ป.2/1 ครูพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวาสนา สวนสีดา
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้นร่วม ป.2/4 ครูพิเศษ(อังกฤษ)
Click ดูประวัติ
นางสาวกชพร ชมชื่น
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้นร่วม ป2/6 (GS) ครูพิเศษ(ภาษาไทย)
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธินี ชำนาญดู
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้นร่วม ป.2/7 (GS) ครูพิเศษ(สังคม)
Click ดูประวัติ
นายทิวา นาสวนกิตติ
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
15 : ฝ่ายบริหาร
16 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1
17 : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
19 : ชั้นอนุบาลปีที่ 3
20 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
23 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
24 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
25 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 : Foreign Teacher