ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปวริศา พันธ์ทา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.5/3
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :