ชื่อ - นามสกุล :นางสาววาสนา เอียดบาง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น อ.2/1
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม :