ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรมิดา นิลประภัสสร
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.6/8(EP)
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :