ชื่อ - นามสกุล :นางลัดดาวรรณ ปทุมสูติ
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.6/3
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :