ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรณิชา วัฒนศิริบุตร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.5/6 (GS) ครูพิเศษ(อังกฤษ)
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :