ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปวีณา โตอินทร์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.5/1 ครูพิเศษ(ภาษาจีน)
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :