ชื่อ - นามสกุล :นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.6/6 (GS)
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :