ชื่อ - นามสกุล :นายพสภัค มายืนยง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.6/5 ครูพิเศษ(พละ)
ที่อยู่ :-
Telephone :034256256
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :