ชื่อ - นามสกุล :นายเอนกฤทธิ์ นาคศรีสุข
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.5/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :