ชื่อ - นามสกุล :นางอุทุมพร ฤกษ์ดี
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.6/5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :