ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจนา ทับเที่ยง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น อ.2/8 (EP)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม :