ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอมรรัตน์ ทองแสง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.6/4
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :