ชื่อ - นามสกุล :นางณัฏฐ์ชุดา ผุยรอด
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.6/1 ครูพิเศษ(วิทยาศาสตร์)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :