ชื่อ - นามสกุล :นายภัทร เจริญกุล
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.6/4 ครูพิเศษ(คณิตศาสตร์)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :