ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพิชาณัฐ พุทธคุณ
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นร่วม ป.6/6 (GS) ครูพิเศษ(อังกฤษ)
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :